Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvorledes Grædstrup Stål A/S behandler og beskytter dine personoplysninger.

Grædstrup Stål A/S behandler personoplysninger i følgende kategorier:

 • Kunder
 • Leverandører
 • Medarbejdere

For at give overblik, har vi en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger.

Oplysningerne er en forudsætning for, at vi kan gennemføre kunde- og leverandøraftaler

samt ansættelseskontrakter.

Formålet med behandlingen

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Stamdata for kunder samt markedsføring, tilbud, ordrer og salg
 • Stamdata for leverandører samt dokumenter og forhandling ved indkøb
 • Personaleadministration og rekruttering

Vi benytter kun personoplysningerne til de ovennævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålene.

Opbevaring og sletning

Grædstrup Stål A/S har indført følgende retningslinjer for opbevaring og sletning af

personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske sagsmapper
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på server
 • Personoplysninger på kunder opbevares så længe det er nødvendigt for, at vi kan regne på en udvidelse eller reklamation på en stålkonstruktion
 • Personoplysninger for leverandører og tidligere medarbejdere slettes efter fem regnskabsår. Ansøgninger slettes efter seks måneder.

Datasikkerhed

Vi har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller via it-systemer med rettighedsstyring
 • Pc’erne har installeret firewall og antivirusprogram, som løbende opdateres
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering
 • Vores medarbejdere er instrueret i behandling og beskyttelse af personoplysninger

Modtagere af personoplysninger

Vi udveksler kun dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige for at

kunne drive vores virksomhed:

 • Samarbejdspartnere, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed
 • Transportører, herunder JJD
 • Banker, revisorer og advokater
 • Personoplysninger om medarbejdere videregives til offentlige myndigheder, SKAT, pensionsselskaber og sundhedsforsikring

Databehandlere

Vi har en databehandleraftale med de samarbejdspartnere, som behandler oplysninger på vores vegne.

Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor listede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder.​

Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

 1. Formålet med behandlingen
 2. Kategorierne af personoplysninger
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen
 4. Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne
 5. Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
 6. Retten til at klage til Datatilsynet
 7. Hvorfra dine personoplysninger stammer
 8. Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf

Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Retten til sletning

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse

personoplysninger til anden forhandler.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.

Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Grædstrup Stål A/S

Hamborgvej 6, Grædstrup

8740 Brædstrup

Tlf. 75 76 01 00

info@gsas.dk

www.gsas.dk

CVR-nr. 15577738

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 25. maj 2018​

Følg os på Facebook​

Vi holder vores Facebookside opdateret med vores nyeste projekter.

Giv os et like og følg med i vores tilbud og aktiviteter.​

Om os

Vi har lavet stålkonstruktioner til mange formål siden 70´erne og råder i dag over 14.000 m2 produktionsareal. Vi leverer både efter mål og standardspær.

Stålkonstruktioner, stålhaller, spær, standardspær, stålprofiler, stålspær efter mål, gitterspær, specialkonstruktioner, stålbjælker, opførelse af landbrugs, idræts, lager- og industrihaller.

Salgs- og leveringsbetingelser

Se vores privatlivspolitik her

Kontakt os

GRÆDSTRUP STÅL A/S

Hamborgvej 6, DK-8740 Brædstrup

Åbn i Google Maps

Telefon: 75 76 01 00

E-mail: info@gsas.dk

CVR: ​15577738